Dây đồng hồ da dê Alran Pháp (Alran 10022-xanh navy)