Dây đồng hồ da dê Alran Pháp (Alran 10016-xanh navy)