Dây đồng hồ da dê Alran Pháp (Alran 10007-xanh navy)