Dây đồng hồ da dê Alran Pháp (Alran 10017-xanh navy)