Thắt lưng da cá sấu HengLong (DLHL 11002 xanh Navy)