Ví đứng da cá đuối màu xanh đen (VDCD 11050 xanh đen)