Thắt lưng da Veg Tan – Ý nhuộm (VEG 11020 nâu Red Fire)