Thắt lưng da kỳ đà Ring mix Epsom (DLK 11026 xanh đen)