Thắt lưng da bò Epsom Hass – Pháp (EPS 11030 nâu trầm)