Thắt lưng da bò Epsom Hass – Pháp (EPS 11029 nâu đất)